A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гринцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області
с.Гринцеве Сумського району Сумської області

Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017-2018 навчальному році

Дата: 30.05.2018 22:59
Кількість переглядів: 13711

 

УКРАЇНА

ГРИНЦІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС:
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

23.05. 2018 року                        с. Гринцеве                                        №106-ОД

 

Про підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

у 2017-2018 навчальному році

 

Методична робота у Гринцівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ у 201-/2018 навчальному році організовувалася згідно із вимогами Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про позашкільну освіту", Положень "Про районний (міський) методичний кабінет", "Про загальноосвітній навчальний заклад", "Про методичне об`єднання вчителів", Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318), , наказу відділу освіти від 01.09.2017 № 312 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році», річного плану роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в школі у 2016-2017 навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації навчання та виховання дітей; приведення професійної компетентності педагогічних працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок.

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу освіти «Формування креативного мислення учасників освітнього процесу через запровадження інноваційних технологій».

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;
 • удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;
 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;
 • організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньокільної методичної роботи;
 • мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетнетностей;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 • поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;
 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних інтернет-ресурсів;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності;
 • робота над удосконаленням сучасного уроку;
 • професійне становлення молодих учителів тощо.

У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального закладу та педагоги – представники різних шкільних методичних об’єднань. Протягом 2017-2018н.р. проведено 5 засідань, обговорено 39 питань, серед яких питання організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та підготовку закладу до реалізації Концепції «Нова українська школа»

У 2017-2018 н.р. продовжено роботу над реалізацією науково-методичної проблеми, в ході якого реалізовано ряд практичних заходів, спрямованих на її практичне дослідження: оформлено довідниково-інформаційний методичний куточок з проблеми у методкабінеті школи; забезпечено організацію роботи постійно діючого психолого-педагогічного консульт-пункту; педагогічними працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів з метою демонстрації тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу; серію лекцій для учителів з окремих аспектів проблеми; тренінги, тематичні педради, загальношкільні та класні батьківські збори та лекторії. Так, протягом 2017-2018 н.р. проведено педагогами школи 23 відкритих уроків та 11 виховних заходів за участю батьків.

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, заслуховується звіт про роботу методичного кабінету тощо. У 2017-2018 навчальному році проведено 7 засідань, 1 з яких – тематичне: «Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа. Ідеологія змін»» (листопад 2017 року). Педагогічна рада проведена у формі методичного уроку.

Відповідно до наказу по школі від 01.09.2017 № 204 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у2017-2018 навчальному році» у школі сформовано і діє шкільне методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів (керівник Очколас Н.В.), Школа молодого вчителя (керівник Кобець А.П.) та 3 предметних методичних об’єднань: суспільно-гуманітарних дисциплін (Бятова Г.Д.), вчителів природничо-математичного циклу (Адаменко В.Г.) та вчителів початкових класів (Дубовик Т.М.).

У визначений термін, до 01 жовтня 2017 року, керівниками методоб’єднань оформлено відповідні папки, де наявні аналіз роботи за минулий навчальний рік, плани роботи на поточний рік, плани тематичних заходів, зберігаються доповіді та виступи членів методичних об'єднань, тематичні розробки, дидактичні матеріали, систематично відбуваються засідання, їх проведення оформлюються протокольно.

Проте багатоступеневим, наскрізним і багатоетапним можна назвати планування лише ШМО учителів початкових класів. Даний план містить не лише основні завдання, мету діяльності методоб’єднання та план засідань, він пронизаний системністю і цілеспрямованістю заходів в рамках методичного об’єднання. Тема, обрана для поглибленого опрацювання, тісно поєднана із заходами. У розділі «Робота між засіданнями» спланована як навчально-виховна, так і методична робота членів методоб’єднання. У вище вказаному плані та плані роботи Школи молодого вчителя заслуговують на увагу практичні заняття (майстер-класи, педагогічні майстерні та ін.), спрямовані на удосконалення педагогічної майстерності учителів циклу. Так, для прикладу кілька тем практичних робіт:

ШМО учителів початкових класів (керівник Дубовик Т.М.): - розв’язування задач з логічним навантаженням (практикум); - «Дидактичні ігри як один із засобів формування предметних компетентностей на уроках української мови та літературного читання в початковій  школі» (майстер-клас).

Кобець А.П., керівник ШМВ, постійно практикує у своїй діяльності проведення нестандартних засідань (методичний атракціон, аукціони ідей, педагогічний ярмарок і т.ін.), на яких самі молоді педагоги є активними учасниками засідань.

Плани всіх інших методичних об’єднань обмежені тематикою чергових засідань, переважно інформаційно-теоретичного характеру.

Крім того, в жодному плані, крім плану ШМО учителів початкових класів (керівник Дубовик Т.М.) немає списку рекомендованих літературних джерел для самостійного опрацювання. Відсутні у системі планування і графіки взаємовідвідувань уроків в рамках об’єднань.

Проблемні теми, обрані членами ШМО для поглибленого опрацювання, в основному, витікають із загальної науково-методичної проблеми школи, а проблемні теми учителів – переважно із теми МО.

Слід зазначити, що теми, обрані ШМО для опрацювання, є актуальними, сформовані у відповідності до основної сучасної педагогічної концепції, витікають із загальної проблемної теми школи і є цілісними (тобто кожна тема об’єднує як навчальну, так і виховну роботу в межах циклу предметів).

Індивідуальні теми педагогів споріднені із науково-методичною проблемою школи, витікають із проблемної теми ШМО і спрямовані на вирішення проблем модернізації освіти у більш вузькому значенні. Предметом поглибленого вивчення є і нові педагогічні ідеї, і питання оптимізації навчального матеріалу в рамках «Нової української школи», і перспективний педагогічний досвід, і інші напрямки в галузі «Освіта», спрямовані на створення сприятливого середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу.

Аналіз показав, що вчителі працюють над обраною темою переважно 5 років (міжатестаційний період). Проте у жодного вчителя не складено план реалізації теми. Хоча протягом роботи над проблемою кожен педагог має проміжні результати: показові уроки, виступи на засіданнях МО і педрадах, тематичні батьківські збори, публікації на освітніх сайтах, але ці результати ніяким чином не оформлені і не систематизовані. Чітко і з підтверджуючими продуктами прослідковуються результати лише окремих педагогів:

- Левченко О.В. – систематично бере участь у тематичних вебінарах (є сертифікати);

- Кобець А.П. – планомірно створює власні електронні банки презентацій до уроків;

- Дубовик Т.М., Дика Ю.А. – працюють над створенням освітнього середовища в межах проекту «Нова українська школа».

Згідно з річним планом роботи відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації окремі вчителі школи призначені керівниками міських методичних об’єднань. Зокрема, Кобець А.П. є керівником РМО вчителів суспільних дисциплін, Крамаренко О.М. – РМО учителів основ здоров'я, Левченко О.В. є членом ради директорів освітніх закладів району. Вказані педагоги з радістю діляться фаховими знаннями і досвідом зі своїми колегами в школі та районі.

Протягом 2017-2018 н.р. на базі школи відбулося засідання РМО вчителів біології на тему «Проектна діяльність – один із ефективних засобів формування компетентностей» (квітень 2018 року, вчитель Очколас Н.В.)

Згідно з річним планом роботи школи на 2017-2018 н.р., з метою поглиблення знань з проблем навчання та виховання, обміну досвідом, розвитку ініціативи та творчості педагогів, пропаганди активного способу життя закладу у школі проведено предметні тижні фізичної культури, трудового навчання та образотворчого мистецтва, мистецтва, української мови та літератури, зарубіжної літератури та російської мови, хімії та біології, історії, математики, фізики та інформатики, англійської мови, початкових класів. Проте, на кінець навчального року звітні матеріали відсутні.

Протягом 2017-2018 н.р. належна увага з боку адміністрації школи приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

Відповідно до плану пройшли курсову перепідготовку педагоги: Кобець А.П., Адаменко В.Г., Бятова .Д., Дикий В.П., Очколас Н.В., Халепа О.І.

У 2017-2018 навчальному році проатестовано Ковтун І.В., вчителя англійської мови, Нестеренко І.А., вихователя ДНЗ, на присвоєння ІІ кваліфікаційної категорії; Дубовик Т.М.,вчителя початкових класів, Халепу О.І., вчителя української мови та літератури, на підтвердження І кваліфікаційної категорії, Кобця А.П., вчителя історії та правознавства, на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, Левченко О.В., вчителя географії та економіки, на підтвердження вищої категорії та присвоєння звання «Старший вчитель» (обоє – атестаційною комісією ІІ рівня).

Протягом І семестру 2017/2018 н.р. адміністрацією школи відвідано 34 уроки і заходи вчителів, що атестуються. Крім того, даними педагогами проведено 12 відкритих уроків і 6 позакласних заходів. Розробки заходів зберігаються у методичному кабінеті школи.

Вчителі школи: Войтенко С.Б. (фізика) та Лобода О.І. (німецька мова), взяли участь у районному етапі Всеукраїнського фахового конкурсу «Учитель року – 2018». А вчитель фізичною культури Крамаренко О.М. став переможцем цього етапу та учасником ІІІ (обласного) етапу конкурсу, де посів VII місце.

Важливою складовою методичної роботи у школі є робота з обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися протягом 2017-2018 н.р.:

 • Михненко Євгеній (10 кл) - І місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (вчитель Кобець А.П.);
 • Зелений Олександр (10 кл) - ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики (вчитель Войтенко С.Б.);
 • Вакула Настасія (10 кл) - ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (вчитель Очколас Н.В.);
 • Михненко Євгеній (10 кл) - ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії (вчитель Левченко О.В.);
 • Пасішник Альона (11 кл) - ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (вчитель Очколас Н.В.);
 • Михненко Денис (8 кл) - ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (вчитель Кобець А.П.);
 • Михненко Денис (8 кл) - ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії (вчитель Левченко О.В.);
 • Рій «Ятаган» - І місце в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура);
 • учні школи – переможці районного етапу Всеукраїнського дитячого заходу "Олімпійське лелеченя-2018" (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Індик Євгеній (9 клас) – ІІ місце в особистій першості районної спартакіади допризовної молоді (вчитель Крамаренко О.М.);
 • юнаки 2001-2003 р.н. – ІІ місце в командній першості районної спартакіади допризовної молоді (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Лихина Євгеній (9 клас) – І місце у районному фестивалі-конкурсі учнівських команд «Ліга сміху» (вчитель Кобець А.П.);
 • юнаки 2004-2005 р.н. – ІІ місце у фінальних районних змаганнях з футзалу в залік ХV районних спортивних ігор школярів на приз "Шкіряний м’яч" (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Вакула Настасія (10 клас) – учасник обласної науково-практичної конференції "Перший крок в науку" (вчитель Лобода О.І.);
 • Лихина Євгеній (9 клас) – І місце у змаганнях з лижних перегонів в залік ХV районних спортивних ігор школярів серед учнів 2001 – 2002; 2003 – 2004 р.н. (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Погоріла Альона (10 клас) – І місце у змаганнях з лижних перегонів в залік ХV районних спортивних ігор школярів серед учнів 2001 – 2002; 2003 – 2004 р.н. (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Індик Євгеній (9 клас) – ІІ місце у змаганнях з лижних перегонів в залік ХV районних спортивних ігор школярів серед учнів 2001 – 2002; 2003 – 2004 р.н. (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Зелений Олександр (10 клас) – ІІІ місце у змаганнях з лижних перегонів в залік ХV районних спортивних ігор школярів серед учнів 2001 – 2002; 2003 – 2004 р.н. (вчитель Крамаренко О.М.);
 • Тимченко Анастасія (5 клас) - ІІІ місце в районному етапі XІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове життя домашніх улюбленців» (вчитель Дика Ю.А.);
 • Пасішник Альона (11 клас) – І місце у районному конкурсі "Чарівні барви Лебединщини" (номінація «Вишивка бісером») (вчитель Очколас Н.В.);
 • Приходько Аміна (11 клас) – І місце у районному конкурсі "Чарівні барви Лебединщини" (номінація «В’язання) (вчитель Очколас Н.В.);
 • Терновська Юлія (5 клас) - ІІ місце у районному конкурсі "Чарівні барви Лебединщини"(номінація «Робота з папером») (вчитель Очколас Н.В.);
 • Лисенко Тетяна (7 клас) - ІІІ місце у районному конкурсі юних вокалістів, вокальних та хореографічних колективів «Зірки народжуються в Україні - 2018» (номінація «Вокальний спів» (вчитель Дика Ю.А.);
 • вокальний ансамбль «Сузір’я» - ІІ місце у районному конкурсі юних вокалістів, вокальних та хореографічних колективів «Зірки народжуються в Україні - 2018» (номінація «Вокальні колективи» (вчитель Дика Ю.А.);
 • юнаки 2001 – 2002 р.н. – ІІ місце у фінальних районних змаганнях з волейболу в залік ХV районних спортивних ігор школярів (вчитель Крамаренко О.М.);
 • юнаки 2000 р.н. та молодші – І місце у районному етапі чемпіонату України з баскетболу 3Х3 серед команд юнаків та дівчат (вчитель Крамаренко О.М.);
 • юнаки 2003 р.н. та молодші – І місце у районному етапі чемпіонату України з баскетболу 3Х3 серед команд юнаків та дівчат (вчитель Крамаренко О.М.).

Виходячи з вище сказаного та з метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня та результативності методичної роботи у закладі освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Вважати організацію методичної роботи з педагогічними працівниками протягом 2017/2018 навчального року задовільною.

2.    Керівникам шкільних методичних об’єднань Очколас Н.В., Дубовик Т.М., Бято-  вій Г.Д., Адаменко В.Г.:

2.1.      Не допускати фактів неналежного ведення документації та організації роботи методоб’єднань.

2.2.      Обліковувати матеріали, які є підтвердженням фактів публікацій вчителів на освітніх сайтах (інформація, облік, перелік статей, копії сертифікатів чи ін.).

3.    Учителям школи підготувати план реалізації власної методичної проблеми та забезпечити його виконання.

4.    Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кобцю А.П. забезпечувати організацію методичної роботи з педагогічними працівниками відповідно до річного плану роботи закладу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально–виховної роботи Кобця А.П.

 

 

Директор НВК                                                          О.В. Левченко

З наказом ознайомилися                                                  А.П. Кобець

Дубовик Т.М.

Адаменко В.Г.

Очколас Н.В.

Бятова Г.Д.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть, будь ласка, наповнюваність та змістовність роботи сайту школи.

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень