A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гринцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області
с.Гринцеве Сумського району Сумської області

Клас безпеки

ЛЕБЕДИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГРИНЦІВСЬКИЙ Й ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ГРИНЦІВСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ)

 

НАКАЗ

 

23.02.2023                                                                                                                                                                                    ____-ОД

с. Гринцеве Сумського району Сумської області

 

Про створення Кабінету безпеки у закладі освіти

та затвердження Положення про його функціонування

 

На виконання пункту 22 Плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 року № 792-р), рішення педагогічної ради Гринцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (Протокол №8 від 23.02.2023) та з метою виховання у підростаючого покоління базового поняття основ безпечного середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної безпеки, мінної безпеки та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, формування в учнів/вихованців навичок надання домедичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Створити в закладі освіти Кабінет безпеки, функціонування якого буде задіяно в освітньому процесі та направлено на вивчення основних вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому.

2. Затвердити Положення про Кабінет безпеки Гринцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області (Додаток).

3. Відповідальним за організацію роботи Кабінету безпеки у закладі освіти призначити Крамаренка О.М., вчителя основ здоровя та захисту України.

4. Відповідальному за організацію роботи Кабінету безпеки у закладі освіти Крамаренку О.М.:

4.1. Розробити план роботи Кабінету безпеки на поточний навчальний рік.

 

4.2. Сприяти забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності Кабінету безпеки.

Постійно

4.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи та оснащення Кабінету безпеки.

Постійно

4.4. Забезпечувати справний стан обладнання Кабінету безпеки.

Постійно

4.5. Сприяти створенню та оснащенню куточків (стендів) з безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах, інших приміщеннях закладу освіти та забезпеченню їх засобами друкованої та навчально-наочної пропаганди безпеки життєдіяльності.

Постійно

4.6. Залучати до роботи Кабінету представників підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Навчально-методичного центру цивільного захисту на безпеки життєдіяльності, Національної поліції Сумської області та Сумський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.

Постійно

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Кобця А.П.

 

 

Директор                                                                                                                           Ольга ЛЕВЧЕНКО

З наказом ознайомлені                                                                                           Андрій КОБЕЦЬ _________________

                                                                                                                                           Олександр КРАМАРЕНКО ________


Додаток

до наказу Гринцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

від _________________________ № ________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет безпеки Гринцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Лебединської міської ради Сумської області

 

1. Загальні положення

1.1 Це Положення поширюється на кабінет безпеки (далі – Кабінет) закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. Положення визначає основні завдання, порядок створення й організації роботи Кабінету, установлює загальні вимоги до його оснащення та змісту роботи.

1.2 Положення розроблене з урахуванням Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.10.2005 № 609.

1.3 Кабінет - це навчальне приміщення, яке є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди знань серед учнів/вихованців та їх батьків, вчителів/вихователів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

1.4 Кабінет створюється в закладі освіти наказом його директора (керівника). Директор (керівник) закладу освіти є відповідальним за створення, обладнання Кабінету, проведення контролю за його роботою.

1.5 Приміщення Кабінету слід використовувати тільки за своїм призначенням, а також як приміщення для проведення навчання та перевірки знань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладу освіти.

1.6 Діяльність Кабінету як навчального приміщення здійснюється згідно із Законом України «Про освіту», Кодексу цивільного захисту України та іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, цивільного захисту, рішеннями колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти науки України з питань навчання та пропаганди безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

1.7 Кабінет співпрацює з підрозділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумський області, Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області, підрозділами Головного управління Національної поліції в Сумській області та Сумським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

 

2. Основні завдання та зміст роботи Кабінету

2.1 Робота Кабінет у спрямована на досягнення наступних цілей:

 • формування в учнів/вихованців потреби дотримуватися норм здорового способу життя, свідомо виконувати правила безпеки життєдіяльності та освоєння прийомів дій у небезпечних та надзвичайних ситуаціях природного, техногенного та соціального характеру;
 • підвищення рівня проведення позаурочних занять з предметів «Основи здоров’я», «Здоровя, безпека та добробут» та «Захист України»;
 • раціональне використання на уроках і в позаурочній роботі наявних в
  Кабінеті навчально-наочних посібників та наочності з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 • удосконалення методики проведення занять, тренувань, практикумів та позашкільних заходів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту через запровадження особистісно-орієнтованого підходу до здобувачів освіти, інноваційних технологій.

2.2 Основний зміст роботи Кабінету:

 • формування в учнів/вихованців потреби дотримуватися норм здорового способу життя,свідомо виконувати правила безпеки життєдіяльності;
 • освоєння учнями/вихованцями прийомів дій у небезпечних та надзвичайних ситуаціях природного, техногенного та соціального характеру;
 • розвиток знання основних заходів захисту (у тому числі в галузі цивільного захисту) та правил поведінки в умовах небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • оволодіння учнями/вихованцями уміннями формулювати особисті уявлення про безпеку;
 • навчити аналізувати причини виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій, узагальнювати і порівнювати наслідки небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • оволодіння навичками з рятувальної справи та надання домедичної допомоги;
 • оволодіння навичками самостійно визначати цілі та завдання з безпечної поведінці у повсякденному житті та в різних небезпечних та надзвичайних ситуаціях, вибирати засоби реалізації поставлених цілей, оцінювати результати своєї діяльності у забезпеченні особистої безпеки;
 • формування вміння сприймати та переробляти інформацію, генерувати ідеї, моделювати індивідуальні підходи до забезпечення особистої безпеки у повсякденному житті та у надзвичайних ситуаціях;
 • набуття досвіду самостійного пошуку, аналізу та відбору інформації в галузі безпеки життєдіяльності з використанням різних джерел та нових інформаційних технологій;
 • формування умінь взаємодіяти з оточуючими, виконувати різні соціальні ролі під час та при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • формування вміння передбачати виникнення небезпечних ситуацій за характерними ознаками їх появи а також на основі аналізу спеціальної інформації, одержуваної із різних джерел;
 • розвиток уміння застосовувати отримані теоретичні знання на практиці;
 • розвиток необхідних фізичних якостей: витривалості, сили, спритності, гнучкості, швидкісних якостей, достатніх для того, щоб витримувати необхідні розумові та фізичні навантаження;
 • оволодіння навичками з рятувальної справи та надання домедичної допомоги;
 • проведення квестів, тренінгів, інтелектуальних турнірів з безпеки життєдіяльності;
 • проведення та участь у змаганнях з рятувальної справи;
 • організація пропаганди безпечного способу життя шляхом розповсюдження засобів друкованої та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів.

 

3 Обладнання Кабінету

3.1. Приміщення Кабінету повинне відповідати вимогам:

 1. ДБН В.2.2-3: 2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України;
 2. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4;
 3. Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974.
 4. Санітарного регламент для закладів  загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205.

3.2. Кабінет має бути оснащений:

3.2.1 Навчальними планами та програмами з безпеки життєдіяльності, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, нормативно-правовими актами про безпеку життєдіяльності, методичною і довідковою літературою, інструктивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення теоретичних, практичних занять та позашкільних заходів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

3.2.2 Підручниками, навчальними та наочними посібниками і навчальним приладдям (плакати, стенди, схеми, макети,моделі, кіно-, відео- , слайди тощо);

3.2.3 Технічними засобами навчання: проекційна, аудіо- та відео-апаратура; комп'ютерна техніка.

3.2.4 Навчальним інвентарем:

 • засоби індивідуального захисту;
 • натурні зразки засобів колективного захисту;
 • спорядження для рятувальних робіт: капронові мотузки, страховочні системи, карабіни,спускові пристрої, жумари тощо;
 • пожежне спорядження і устаткування: шолом пожежника, пояс пожежний рятувальний, захисний костюм пожежника, пожежні рукава, пожежні стволи, вогнегасник тощо;
 • устаткування для рятувальних робіт (по можливості): драбина рятувальна, пневмоподушка, гідравлічний різак тощо;
 • обладнання, для надання домедичної допомоги (турнікети, ноші, шини, дихальний міхур для проведення штучної вентиляції легень; фантом-манекен – імітація тіла людини тощо);
 • спортивний інвентар, тренажери (по можливості).

3.2.5 Для зберігання навчального обладнання та приладдя потрібно мати секційні шафи, які розміщують у приміщенні кабінету або вздовж однієї з бокових стінок.

3.2.6 У Кабінеті можна розміщувати постійно діючу інтерактивну виставку пожежно-рятувального спорядження.

 

4. Організація роботи Кабінету

4.1 Робота Кабінету здійснюється відповідно до плану.

4.2 Організація роботи кабінету покладається наказом директора (керівника) закладу освіти на викладача.

4.3 Особа, відповідальна за організацію роботи Кабінету:

 • розробляє план роботи Кабінету на поточний навчальний рік;
 • сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності Кабінету;
 • готує проєкти наказів (розпоряджень) і пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи та оснащення Кабінету;
 • забезпечує справний стан обладнання Кабінету;
 • сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах, інших приміщеннях закладу освіти та забезпеченню їх засобами друкованої та навчально-наочної пропаганди безпеки життєдіяльності;
 • залучає до роботи Кабінету представників підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Навчально-методичного центру цивільного захисту на безпеки життєдіяльності, Національної поліції Сумської області та Сумський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.
Дата: від до Скинути

Навчаємо дітей правил поведінки, щоби вберегти їх від небезпеки

Урок з мінної безпеки, проведений у Класі безпеки, дав змогу учням 7 класу дізнатися, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть приховуватися, які знаки попереджають про них та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватися у разі виявлення міни чи боєприпасів.

17:02 04.04.2023

"Обережно: небезпека поруч"

Виховна година відбулася у 6 класі та була присвячена питанням мінної безпеки. Учні відвідали клас безпеки, ознайомилися, як розпізнати міни та вберегти себе від їх згубної дії.

16:08 04.04.2023

5 клас

Напередодні весняних канікул у класі безпеки для учнів 5 класу була проведена виховна година « Ти на канікулах марно часу не гай, про правила безпеки пам'ятай», під якої діти повторили правила пожежної, мінної безпеки , правила дорожнього руху, правила поведінки з електроприладами, про безпеку в Інтернеті, правила поведінки з незнайомими людьми та виготовили сюжетну аплікацію на тему «Правила дорожнього руху».

17:11 24.03.2023

9 клас

Напередодні весняних канікул з учнями 9 класу було проведено ряд заходів з безпеки життєдіяльності. Це були заняття з надання першої допомоги при втраті свідомості, вивчення алгоритму дій при знаходженні вибуховонебезпечних предметів. Основний акцент був спрямований на безпечне середовище під час воєнного стану. Усі ці заходи були проведені у Класі безпеки, який був обладнаний у нашому закладі освіти.

14:16 24.03.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть, будь ласка, наповнюваність та змістовність роботи сайту школи.

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень