A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гринцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області
с.Гринцеве Сумського району Сумської області

Про підсумки виховної роботи за 2022/2023 навчальний рік

Дата: 01.06.2023 20:19
Кількість переглядів: 448

Відповідно до плану роботи закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, наказу МОН від 06.06.2022 № 527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 16.06.2015 № 641, листа МОН України від 10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.», Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2022/2023 н.р., та з метою перевірки стану виховної роботи за підсумками  І семестру 2022/2023 навчального року заступником директора виховної роботи було проаналізовано стан виховної роботи у Гринцівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Під час вивчення стану виховної роботи були охоплені такі питання:

 • стан роботи щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту;
 • робота  методичного об’єднання класних керівників;
 • виховні заходи;
 • організація  загальношкільних заходів;
 • превентивна робота та заходи з профілактики булінгу;
 • робота учнівського самоврядування;
 • робота з обдарованими учнями, досягнення учнів;
 • психологічна підтримка учнів; 
 • робота з безпеки життєдіяльності.

Підсумки стану виховної роботи  за  2022/2023 навчальний рік викладені у довідці про стан виховної  роботи Гринцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  2022/2023 навчального року (Додаток). Враховуючи результати аналізу виховної роботи

Н А К А З У Ю:

 1. Стан виховної роботи в закладі освіти протягом 2022/2023 н.р. визначити задовільним.
 2. Відзначити організацію виховної  роботи класних керівників в 2022/2023 н.р. на належному рівні.
 3. Заступнику директора з виховної роботи:
  1. Постійно забезпечувати реалізацію завдань виховної роботи в школі.           
  2. Постійно координувати роботу класних керівників, педагога-організатора, вчителів-предметників.
  3. Надати практичну допомогу учнівському самоврядуванню в плануванні роботи на 2023/2024 н.р., враховуючи пропозиції учнівського колективу шляхом анкетування.

                                                                                                                             Січень 2023

  1. Розробити систему мотиваційних заходів щодо участі учнів у спортивних та творчих конкурсах.

Лютий  2023

 1. Класним керівникам 1-10 класів:
           2.1. Під час підготовки заходів класним керівникам більше уваги приділяти якості та ефективності проведення свят.
            2.2. Залучати батьківські комітети класів до участі у загальношкільних та класних заходах.
            2.3. Активніше залучати дітей до участі у загальношкільних заходах та позашкільних конкурсах.
            2.4. Регулярно проводити роботу щодо формування здорового способу життя.
            2.5 Постійно проводити заходи з профілактики правопорушень, запобігати проявам кібербулінгу в шкільному середовищі.

2.6. Регулярно сповіщати адміністрацію школи про нещасні випадки, захворювання,  участь учнів у позашкільних заходах, умови виховання в сім’ї.

2.7. Продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів та батьків.

 1. Класним керівникам, вчителям – предметникам приділити максимум уваги виховній роботі, яка сприяє здоровому способу життя учнів.
 2. Педагогу-організатору приділити більше уваги роботі учнівського самоврядування, активніше залучати їх до шкільного життя.
 3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
   

Директор Ольга ЛЕВЧЕНКО

 

Додаток 

до наказу

№ 204-ОД від 01.06.2023

 

Довідка

про стан виховної роботи Гринцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів за 2022/2023 навчального року

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання дітей: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин. Діяльність спрямовано за принципами: системності, національної спрямованості, гуманізації та демократизації, творчої діяльності із врахування інтересів, запитів різних категорій учнів. Виховання учнів реалізуються в процесі організації освітньої  діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками.

Виховна робота в школі була спрямована на виконання завдань і реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання згідно до Закону України «Про освіту», наказу МОН № 1/9105-22 від 10.02.2022 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.», № 1/6267-22 від 10.06.2022 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України», № 1/3737-22 від 29.03.2022 р «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» Протягом 2022-2023 навчального року виховна робота в закладі проводилась за такими напрямками: громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне, екологічне, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом роботи школи і враховували особливості та виклики сьогодення .

Питання виховної роботи розглядалися на засіданні педагогічної ради (протокол №10 від 06.03.2023)

        Станом на 06.03.2023 року в школі навчається 56 учнів, з них  2 учні – діти з сімей учасників АТО; діти-переселенці – 1; 19 учнів з багатодітних сімей; 4 учні з малозабезпечених сімей; 2 дітей-інвалідів; 2 дітей в інклюзивних класах.

 Під час громадського огляду, який проходив у вересні, були обговорені умови проживання та виховання дітей соціальних категорій, оформлено соціальний паспорт закладу освіти. Учні  із цих категорій залучені у багатьох загальношкільних заходах, конкурсах, змаганнях, до проведення та організації заходів у класі. Окрім цього з учнями соціально незахищених категорій  та їх батьками протягом навчального року проведено низку заходів: профілактичні бесіди «Вільний час школяра», «Гаджети в житті дитини – за і проти», «Відпочинок, як запорука здоров`я дитини», «Хоббі - це важливо!», «Як обрати професію: розмова з дитиною про майбутнє», «Відповідальність батьків за виховання та здоров’я дітей»; індивідуальні консультації з питань охорони дитинства.

На виконання річного плану роботи закладу організовано роботу над реалізацією виховної проблеми «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам, Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ» та першочергових завдань виховання учнів в умовах творення нової української школи, з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи. Протягом І семестру проводилися засідання, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.

Для ефективності виховної роботи класні  керівники здійснюють вивчення особистості учня, яка передбачає застосування наступних методів та прийомів виховного впливу педагога: бесіди з учнями, батьками; спостереження за реакцією батьків на оцінки учнів; аналіз успішності учнів; спостереження та оцінка організаційних здібностей, вчинків; спостереження за стосунками між учнями в класі.

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом, обирають напрям та виховну проблему, над якою працюють протягом року; визначають завдання на навчальний рік. Психолого-педагогічні характеристики класів були складені в кінці І семестру, після знайомства класних керівників з колективами та можливості проаналізувати взаємовідносини в них. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Плани виховної роботи включають: роботу з профілактики правопорушень, роботу з формування здорового способу життя, роботу з батьками, а також розплановані виховні години та бесіди.
       Протягом 2022/2023 н.р. класними керівниками, педагогом-організатором , в співпраці з лідерами шкільного самоврядування проведено виховні заходи, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам`ятних дат:

Вересень 

- Свято першого дзвоника (1-10 класи);

- Місячник безпеки дорожнього руху «Увага, діти на дорозі» (1-10 класи);

- День фізичної культури та спорту (7-10 класи);

- Заходи до Дня миру: святкову лінійку та тематичний квест «Мир на землі – радість у родині» (1-10 класи);

- Хвилина мовчання на знак вшанування жертв трагедії Бабиного Яру, о 12:00 (1-10 класи);

- Зустріч учнів з працівниками ДСНС, які провели бесіду «Увага всім! Повітряна тривога!» (9кл).
 

Жовтень

- Заходи до Дня вчителя;

- Конкурс фото- та відеоробіт «Пухнасті хвостики» (1-10 класи);

- Вебквест «Тварини наші друзі» (5-8 класи);

- Виховні години до всесвітнього Дня захисту тварин (1-10 класи);

-Заходи до Дня захисників та захисниць України: учні 9-10 класів переглянули освітнє відео до 80-ї річниці утворення Української повстанської армії «Боролись! Боремось! Поборемо!»; у 1-3, 5-10 класах проведені Уроки звитяги;

- Створення вітального відеоролика до Дня захисників та захисниць України (5-9 класи);

- Виготовлення патріотичних оберегів до Дня захисників та захисниць України (5-10 класи);

- До75-ти річчя операції «Захід», організований перегляд документального фільму «До 75-ліття початку примусової депортації українців із етнічних земель»

- Відео-урок «Обережно: міни» (5-9 класи)

 

Листопад 

- Заходи до Дня української писемності та мови: долучилися до написання Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності – 2022 (7-10 класи та педагоги), Виховні години (1-10 класи), мовознавча гра «Ой, яка чудова українська мова» (8-10 класи);

- Заходи до тижня безпеки дорожнього руху: виховні години (1-10 класи), єдиний національний урок «Безпечна дорога додому» (1-10 класи), бесіди з батьками учнів,

- Заходи до Дня Гідності та Свободи: онлайн лінійка «Ключі історії України» (1-10 класи), виховна година «Вільні робити майбутнє» (10 клас), виховна година «Ключі української історії» (5-10 класи);

- Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору: Акція «Запали свічку» (5-10 класи), виховні години (6-10 класи), перегляд освітнього відео «90-ті роковини Голодомору»;

- Акція flowers4school (5-7 класи)

- Виховні заходи до   Всесвітнього дня толерантності «Ми різні, але ми – рівні. Принцип толерантності» (1-10 клас);

- Заходи в межах акції «16 дів проти насильства»: акція «Синя стрічка» (5-10 класи), акція «Долоньки проти насильства» (1-4 класи);

- Фотовиставка «Моя турбота про домашніх улюбленців».

 

Грудень

- Акція «Червона стрічка» до  Всесвітнього  дня боротьби із СНІДом (5-10 класи);

- Заходи до Дня збройних сил України: акція «Лист герою» (1-10 класи), конкурс малюнків «Сучасний герой» (1-10 класи), виховні години «На варті Вітчизни» (1-10 класи), спортивні змагання «Один день з життя військовослужбовця ЗСУ, «Шаховий та шашковий турнір», для учнів та педагогічних працівників закладу. Листи та малюнки від дітей були передані нашим захисникам.

- Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дитини»;

- Заходи до 300-тих роковин народження Григорія Сковороди: виховний захід (8-10 класи), виховні години (5-10 класи);

- Флешмоб «Зроби фото з хусткою» (1-10 класи);

-Години історії «Чорнобиль немає минулого часу» до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (10 клас);

- Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція»;

- Заходи до Дня Святого Миколая: квест (5-10 класи) виховні години (1-10 класи);

- Заходи до святкування Нового року: свято «Новорічна подорож країнами світу» (1-5 класи); новорічна вистава «За двома зайцями» (6-10 класи).

 

Січень

-Заходи до Дня Соборності України;

- Заходи «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного»;

- Всеукраїнський парламентський онлайн-урок « Оце ЗСУ! Разом до перемоги!»

 

Лютий

-Заходи до Дня безпечного Інтернету;

- Патріотичні заходи «Небесна сотня у наших серцях» до Дня вшанування учасників Революції гідності й увінчення пам’яті Героїв Небесної Сотні (1-10 кл.);

- До Дня Єдності були проведені виховні години під гаслом «Єдина, незламна, могутня Україна!», акція «Долонька єдності», колективне виконання Державного Гімну України;

- Заходи до дня рідної мови (виховні години 1-10 кл.);

- Піжамна вечірка-валентинка в режимі online ( 5-10 кл.);

- Виховні години до річниці повномаштабного вторгнення російської федерації на територію України ( 1-10 кл.).

 

 Березень

- Декада пам'яті Т.Г.Шевченка « Ти син України, ти дух її вічно живий», виховні години (1-10 кл.), фото-квест « Тарас Шевченко в наших серцях» ( 5 кл.), челендж « Вгадай поезію Тараса Шевченка за емоджі»;

- Заходи до дня Державного Гімну України;

- Художній онлайн-конкурс малюнків « Воляfest» (1-10 кл.);

- Заходи до дня українського добровольця;

- Заходи до Всесвітнього дня води та землі.

- Профорієнтаційний тиждень ( 9-10 кл.)

 

Квітень

-Спортивні змагання до Всесвітнього дня здоров’я (1-7 кл.)

- Акція «Подаруй книгу бібліотеці», виготовлення закладок у підручник;

- Квест-змагання «Світле свято Великдень», виготовлення великодніх виробів, прикрашання фотозони;

- Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф та річниці Чорнобильської трагедії.

- День без рюкзака. (1-10 кл.)

 

Травень

-Заходи до Дня пам’яті та примиренння;

- Заходи в рамках проведення олімпійського тижня: міні-футбол, змагання «Веселі старти» ( 1-5 кл.) « У пошуках олімпійського вогню» ( 6-10 кл. та педагоги), велопробіг, конкурс малюнків.

- Заходи до Дня матері: фото-челендж  « Якби не ти…», відеовітання від учнів закладу « Для найріднішої..» ( 1-10 кл.)

- Флешмоб « Одягни вишиванку» та « Вишиванка єднає українців» ( 1-10 кл. та педагоги закладу);

- Заходи в рамках проведення Тижня дорожнього руху: виховні години ( 1-10 кл.), перегляд мультфільмів, малюнок на асфальті « Безпека на дорозі», виховна година

« Будь помітним на дорозі» (1-5 кл.), вікторина « Усі повинні пам’ятати, що на дорозі не варто жартувати».

-кольоровий тиждень( 1-10 кл.);

- Свято Останнього дзвоника (1-10 кл.).

 

 

           З метою попередження протиправної поведінки та проявів булінгу в школі проводиться активна просвітницька робота з учнями. Класними керівниками 1 – 10 класів проведено заходи правового та превентивного напрямку. На сайті школи висвітлені поради, алгоритми дій у разі скоєння булінгу, номери телефонів безкоштовних гарячих ліній. Щодо запобігання безпритульності та бездоглядності,  педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. На постійному контролі перебуває шкільна документація (класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), класні керівники звітують на нарадах при директорові про стан відвідування учнями навчальних занять. У школі організована Рада профілактики та складений план дій у разі скоєння правопорушень, розроблено та затверджено план заходів, алгоритм дій у разі виявлення булінгу в закладі освіти. Протягом  2022/2023 н.р. випадків та проявів булінгу серед учнів школи не зафіксовано, на внутрішньошкільному обліку стоять 7 учнів. 

          Важливу роль у шкільному житті відіграє учнівське самоврядування, що є виконавчим органом у Гринцівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, який сприяє становленню згуртованого колективу як дійового засобу розвитку активної особистості, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків. Відповідно до основного змісту роботи учнівське самоврядування створює міністерства організації дозвілля та культури, освіти, засобів масової інформації, охорони здоров’я та спорту. Учні  приймають участь у підготовці заходів як загальношкільних так і в межах класного колективу, звітують про виконану роботу, займаються оформленням дописів до соціальних мереж. Підготовка до різноманітних загальношкільних свят та  заходів починається засіданням учнівської ради «Школа мрій». Учнівське самоврядування  забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та закладу. Протягом навчального року лідерами  шкільного самоврядування було проведено  низку заходів :

 1. Підготовка та проведення новорічної вистави «За двома зайцями» для учнів 6-10 класів;
 2. Флешмоб « Одягни вишиванку» ( 1-10 кл.).
 3. Кольоровий тиждень (1-10 кл.).
 4. День без рюкзака. (1-10 кл.).
 5. Підготовка та допомога у виготовленні окопних свічок.
 6. Допомога у зборі продукції для військових ЗСУ;
 7. Допомога у виготовленні маскувальних сіток;
 8. Створення вітального відеоролика до Дня захисників та захисниць України;
 9. Виготовлення патріотичних оберегів;

 

Важливим напрямком у системі роботи Гринцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих та талановитих учнів закладу.  Учні школи є неодноразовими переможцями обласних та лауреатами Всеукраїнських конкурсів. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дитини», всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція» - І та ІІІ місця,  І етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» - ІІ місце, Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Чорнобривці» - ІІ місце, Всеукраїнський конкурс «Сторінками казок народів світу» на порталі «На урок» - диплом ІІ ступеня.

Психоемоційна підтримка є одним із важливих пріоритетів у діяльності закладу  і направлена  на  забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу. З огляду на те що в закладі освіти немає психолога, психологічну допомогу та підтримку учням надають педагоги. Кожен класний керівник розробив і провів: бесіди, опитування, ігри та вправи на зняття напруги, розслаблення тощо. В рамках психоемоційної підтримки, протягом року, класні керівники провели низку заходів для згуртування учнівських колективів, покращення мікроклімату в класах, покращення самооцінки: заняття «5 вправ для підвищення емоційної стійкості»; гра на зняття напруги («3 факти»), заняття «Стресові ситуації в житті людини», урок з психологічної підтримки «Що робити з панікою»; бесіда на згуртування колективу «Чим ми схожі, а що нас різнить», заняття «Ментальне та фізичне здоров’я. Як піклуватись про себе»; адаптаційне  заняття «В пошуках дружби», заняття з формування соціальних навичок «Я та інші»; гра «Шість емоцій на моєму обличчі»; вправа на розвиток впевненості «Я зможу!»; ігри на розслаблення; гра на підвищення самооцінки «За що я ціную себе та інших людей». Робота класних керівників спрямована в першу чергу на зняття психолого-емоційної напруги, згуртуванню колективу, стану учнів, адже надання соціальної підтримки це той фізичний та емоційний комфорт який потрібен в умовах військового конфлікту. Педагогічні працівники  школи пройшли тренінгові навчання «Невідкладна психологічна підтримка учнів вчителів та батьків. Навички самодопомоги», який реалізується в рамках проекту «MEDAIR – each life matters» де отримали базові знання та поради спрямовані на підтримання психологічної стійкості, які активно почали впроваджувати в своїй роботі з дітьми.
          У закладі проводиться систематична робота з безпеки життєдіяльності учнів. На початку навчального року класними керівниками  був проведений цикл бесід з учнями стосовно алгоритму дій у небезпечних ситуаціях пов’язаних із військовим станом у країні: «Поведінка дітей під час сигналу «Повітряна тривога»», «Дії під час ракетних та артилерійських обстрілів», «Небезпечні ситуації. Їх види та дії при них», «Безпечне місце дома та біля будинку при повітряній тривозі», «Правила поведінки під час виявлення підозрілого об’єкта та вибухонебезпечного предмету». Згідно виховного плану роботи та з метою  запобігання травматизму  та нещасних випадків, розширення обізнаності дітей щодо безпеки життєдіяльності були проведені: Місячник «Увага! Діти на дорозі» (вересень), Тиждень безпеки дорожнього руху (15-20.11). З метою формування здорового способу життя та збереження власного здоров’я класними керівниками 1-10 класів були проведені наступні заходи: виховна година «Попередження отруєння грибами та отруйними рослинами», бесіда «Здорове харчування, що це? Вітаміни та їх користь для здоров’я дитини»(1 кл.), «Скажи НІ шкідливим звичкам»(2 кл.), «Спілкування і здоров’я» (3 кл.), « Обережно грип! Профілактика грипу та ГРВІ», «Перегляд відео та фотоматеріалів «Обережно наркотичні речовини!»(5 кл.),«Профілактика гострих респіраторних інфекцій» ( 6 кл.), цикл бесід «Особиста гігієна школяра » (класні керівники 5-10 кл.). Протягом І семестру були проведені наступні інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності:

 1. Вступний інструктаж з б/ж учнів під час освітнього процесу. Алгоритм дій при сигналі "Повітряна тривога";
 2. Базові правила безпеки учасників освітнього процесу під час військових дій.
 3. Правила безпеки дорожнього руху.
 4. Правила поведінки під час виявлення підозрілого об’єкта та вибухонебезпечного     предмету.
 5. Правила протипожежної безпеки. Алгоритм дій у разі виникнення пожежі.
 6. Особиста гігієна школяра. Режим харчування. Профілактика харчових отруєнь. Обережно, гриби!
 7. Правила поведінки в зоні бойових дій та на тимчасово окупованій території.
 8. Дій під час ракетних та артилерійських обстрілів.
 9. Інструкція з безпеки життєдіяльності для учнів під час осінніх канікул.
 10. Профілактика гострих респіраторних інфекцій. Запобігання простудних захворювань.
 11. Правила поведінки з природним газом. Правила надання першої допомоги при травмах, нещасних випадках.
 12. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Телефони «Екстреної допомоги - 101,102,103,104».
 13. Інструкція з безпеки життєдіяльності для учнів під час новорічних свят та зимових  канікул.
 14. Дотримання БЖД під час новорічних свят. Правила поведінки біля ялинки, з вогнем, з електроприладами, електрогірляндами, при використанні піротехніки. Небезпека ігор з вибуховими речовинами і запалювальними засобами.
 15. «Щоб не сталося біди» алгоритм дії під час надзвичайних ситуацій військового характеру.
 16. Інструктаж із БЖД під час зимових канікул.
 17. Правила поведінки з незнайомцями «Викрадення дітей проблема сьогодення».
 18. «Вогнепальна зброя – не забавка» небезпека виготовлення та випробування вибухових предметів

Алгоритми дій у разі небезпечної ситуації висвітлені на сайті закладу. Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні осінніх та зимових канікул, доведені до відома батьків.

Підсумовуючи можна зазначити, що виховна діяльність у Гринцівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами є недоліки на які слід звернути увагу:

  • залучення батьків до спільної діяльності у закладі;
  • активізувати роботу органів учнівського самоврядування, вдосконалювати систему роботи органів учнівського самоврядування в класних колективах; 
  • розробити систему мотиваційних заходів щодо участі учнів у спортивних та творчих конкурсах.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть, будь ласка, наповнюваність та змістовність роботи сайту школи.

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень